GOVERNING BODY

S.No. Name Designation
1 Sh. Devender Tomar Chairman
2 Sh. Ghanshyam kaushik Treasurer
3 Sh. Ashutosh Yadav Member
4 Sh. Manoj Kumar Member
5 Sh. Vishal Rajpal Member
6 Sh. Rahul Sharma Member
7 Sh. Chinmay Kanojia Member
8 Sh. Manu Gupta Member
9 Sh. Vikas Saini Member
10 Ms. Subhadra Member
11 Sh. Chirashree Ghosh Member
12 Dr. Chandra Shekhar Rai Member
13 Prof. Ashok K Prasad University Representative
14 Prof. S. K. Chamoli University Representative
15 Dr. Vandna Bhalla Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College
16 Dr. Om Prakash Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College
17 Dr. Pragyendu Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College (Eve.)
18 Dr. Batti Lal Bairwa Teachers’ Representative on the Governing Body
Sri Aurobindo College (Eve.)
19 Sh. Jitender Singh Special Invitee
20 Mr. Amarjit Sharma Special Invitee
21 Prof. Kusum Lata Officer-on-special Duty
Sri Aurobindo College (Evening)
22 Prof. Vipin Kumar Aggarwal Member-Secretary